Proefproject met schoolstraat in Helderstraat Berchem

Een deel van de Helderstraat in Berchem wordt als proefproject een schoolstraat vanaf dinsdag 19 april 2022. Het doel is om de verkeersveiligheid aan de school te verhogen.

Bij een schoolstraat sluit een gemachtigd opzichter of vrijwilliger bij het begin en einde van de schooldag een (deel van de) straat een tijdlang af. Voetgangers, fietsers en steppers kunnen dat gedeelte nog wel in, maar gemotoriseerd verkeer wordt geweerd.

De Helderstraat wordt afgesloten tussen de Diksmuidelaan en de Geluwestraat. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 8.45 uur en van 15.15 tot 15.45 uur. Op woensdag tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 11.45 en 12.45 uur.

Met deze ingreep willen stad Antwerpen, district Berchem en basisschool Het Hinkelpad de verkeersveiligheid aan de school en in de buurt verbeteren. Het gaat nog om een proefproject dat tussentijds geëvalueerd zal worden. Na die evaluatie wordt beslist om de ingrepen permanent te maken, eventueel bij te sturen of stop te zetten.

Verschillende Openbaargroen-awards voor Wilrijkse groenprojecten

 

Verschillende groenprojecten van het district Wilrijk vielen in de prijzen op de jaarlijkse Openbaargroen-awards. Die reikt de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) uit aan lokale besturen voor de beste groenrealisaties. Het Ridderveld, het begraafpark Moretus en het Ferre Grignardplantsoen kaapten een onderscheiding weg.

De Openbaargroen-awards werden uitgereikt op donderdag 31 maart. Steden en gemeenten kunnen een award of een label winnen voor groenprojecten en voor bloemen- en bijenvriendelijke initiatieven.

Awards voor groenprojecten

Het project Ridderveld (zie foto bovenaan) was 1ste laureaat in de categorie buurtpark en ontving ook een 'Waterproof'-label. De dolomietverharding op het plein werd verwijderd en er kwam een wadi met een houten bruggetje en een speelheuvel voor kinderen in de plaats. Rond de lindenbomen werd de verharding vervangen door teelaarde, zodat de bomen veel langer gezond blijven. Een opvallende S-vormige bank zorgde voor een nieuwe ontmoetingsplaats voor de buurt.

Een ander Wilrijks buurtpark dat in de prijzen viel, is het Ferre Grignardplantsoen (4de laureaat in deze categorie). Zowel de paden als de beplanting kregen een opfrisbeurt. Door het hekwerk weg te halen, kreeg het plantsoen een meer open karakter.

Er was ook een hoofdprijs voor het begraafpark Moretus, gelegen aan de Jules Moretuslei. De oude begraafplaats Moretus in Wilrijk, die niet meer in gebruik is, ontving de eerste prijs in de categorie begraafplaatsen en het 'Zonder is gezonder'-label. De plek kreeg een make-over met aanplantingen van nieuwe kleurrijke heesters, bomen en duizenden bloembollen.

Labels voor bloemenrealisaties en bijenvriendelijke gemeente

Wilrijk kreeg, net als de andere Antwerpse districten, ook erkenning voor zijn bijenvriendelijke initiatieven en bloemenrealisaties. Hiervoor worden respectievelijk bijen- en bloemenlabels toegekend.

Dankzij de plaatsing van bijenhotels en het aanplanten van bloemenweides en groene bermen kreeg Wilrijk de maximumscore van 3 bijensymbolen. De openbare bloemrijke beplantingen in het straatbeeld waren dan weer goed voor 2 bloemensymbolen.

District Borgerhout gaat via fiets- en wandeltochten in dialoog over gevoelig erfgoed

 

Deze lente organiseert het district gratis gidsbeurten langs koloniaal erfgoed. Het gaat om straten, pleinen en een gedenkplaat die verwijzen naar het koloniaal verleden. Hiermee wil het zijn bewoners informeren over dit gevoelig erfgoed om hun hoek én de dialoog onderling stimuleren. Tot slot wordt er zo inspraak verzameld over de toekomst van deze erfgoedsymbolen in het straatbeeld.

 

Fietsen of wandelen langs koloniale littekens

De wandeltochten worden begeleid door gidsen van organisatie 'Expeditie De Stad'. Er zijn rustplekken voorzien tijdens de uitleg van de gids. Ze gaan door op:

 • 14 april om 14 uur
 • 20 april om 14 uur
 • 22 april om 10 uur
 • 24 april om 14 uur

Voor de fietstochten is een eigen fiets noodzakelijk. Ze worden begeleid door Judith Elseviers en gaan door op:

 • 30 april om 9.30 uur
 • 14 mei om 9.30 uur
 • 21 mei om 14 uur

Na afloop van de gidsbeurten kan er nagepraat worden met een warm drankje.  
Dit is een gratis aanbod, maar wel met inschrijven op voorhand via www.borgerhoutbewaart.be of bel 03 338 18 14.

Antwoorden op gevoelig erfgoed

Het districtscollege wil antwoorden geven op dit gevoelig erfgoed en werkt daarom onderling nauw samen en in dialoog met de inwoners. Districtsschepen voor diversiteit, Ben Van Duppen, licht verder toe:

 

Meer info & inschrijven

Alle informatie over het erfgoedproject ‘Littekens van Borgerhout’, de historische kennis en het programma vind je op: www.borgerhoutbewaart.be

District Borgerhout laat senioren speeddaten op zoek naar nieuwe vriendschappen

 

Op dinsdag 19, 26 april en 3 mei 2022 organiseert District Borgerhout, in samenwerking met Avansa en Expohuis, ‘speeddates' waar senioren kennis kunnen maken met leeftijdsgenoten. Het initiatief bleek eerder al een schot in de roos en daarom kunnen nu ook Borgerhoutse senioren op drie namiddagen, via korte gesprekjes, vriendschappen sluiten in de stijlvolle en verrassende zalen van het districtshuis.

Elkaar begroeten en ontmoeten

Borgerhout is een atypisch district. Overal duiken nieuwe initiatieven op. Er is altijd wel ergens iets te doen. Meer en meer mensen willen er komen wonen omdat de buurt bruist. District Borgerhout wil dat ook senioren daar deel van kunnen blijven uitmaken. Er heerst, midden in de stad, nog steeds een dorpsgevoel in de straten en op pleinen. De speeddates helpen senioren om, net zoals vroeger, elkaar te begroeten en een spontaan praatje te slaan en dat in een mooi kader. Zo kunnen er vriendschappen ontstaan. District Borgerhout wil dit aanmoedigen.

Vrienden heb je nooit teveel

Diana Van Strijdonck, de initiatiefneemster van de speeddates, verduidelijkt:

 • Deelname is gratis en inschrijven verplicht.
 • Locatie: districtshuis Borgerhout, Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout. 1ste verdiep (lift aanwezig)
 • Inschrijven: bel 03 338 17 43 of mail naar: senioren.borgerhout@antwerpen.be

Meer info: www.borgerhout.be

De speeddates voor senioren zijn een samenwerking tussen district Borgerhout, Avansa en Expohuis vzw.

Zotte Zondag met gratis attracties en het Deurns Kampioenschap 'De Alleskunner'

 

Zondag 24 april 2022 is het 'Zotte Zondag' in Deurne. Jong en oud kan dan aan het districtshuis gratis deelnemen aan verschillende gekke en spectaculaire activiteiten en attracties. Competitieve geesten kunnen zich ook individueel of als ploeg inschrijven en meedoen aan het eerste Deurns Kampioenschap ‘De Alleskunner’. 

De parking aan het districtshuis van Deurne wordt op zondag 24 april 2022 van 13 tot 17 uur omgetoverd tot een heus avonturenpark met verschillende zotte, adembenemende en uitdagende attracties. Jong en oud kan vrijblijvend en gratis deelnemen aan alle activiteiten.

Op het programma staat o.a. een deathride vanaf het districtshuis, een stokkenvangspel om je reflexen te testen, een wilde rodeostier waarop je zolang mogelijk moet blijven zitten, spacebikes die overkop fietsen, vliegen met drones, 21 meter in de lucht gekatapulteerd worden, een 8 meter hoge spidertoren, een supertrampoline, gekke fietsen, een gyropscoop die je in alle richtingen ronddraait, een XL-voetbaltafel,… en nog veel meer. Afsluitend is er om 17 uur een sensationele (theater)voorstelling. Het volledige programma staat op www.deurne.be/zottezondag.

Deurns Kampioenschap 'De Alleskunner'

Verschillende activiteiten zijn ook gebundeld in de eerste editie van het Deurns Kampioenschap 'De Alleskunner'. Verspreid over tien disciplines gaat het district dan op zoek naar 'De Alleskunner' uit Deurne. De tien disciplines zijn: gokartracen, surplacen met een fiets, traplopen in de toren van het districtshuis, zover mogelijk een deur(ne)mat gooien, sportstapelen, katapultschieten, om ter snelst fietsen op rollen, relfexen testen met het stokkenvangspel en het IP-spel en om ter langst op een rodeostier zitten.

Voor dit kampioenschap is inschrijven verplicht via www.deurne.be/zottezondag (de dag zelf kan je ook nog inschrijven). Deelnemen kan individueel of in team. De winnaars van het Deurns Kampioenschap ‘De Alleskunner’ krijgen een uniek cadeau en eeuwige roem voor hun geleverde prestaties.

Districtsschepen Elke Brydenbach:

“Deurne is een district met een hoek af, dat wisten we al langer. Met deze allereerste editie van 'Zotte Zondag' willen we dit ook wat kracht bij zetten. Het district wil de Deurnenaar met enkele knotsgekke activiteiten en attracties uitdagen het beste in zichzelf boven te halen. Sportievelingen moeten zich zeker en vast inschrijven voor het Deurns kampioenschap ‘De Alleskunner’ en de uitdaging aangaan. Zet 24 april met stip in je agenda en laat het ‘Dees is wel Deurne’ gevoel die dag volop overheersen.”

Iedereen welkom

Iedereen is welkom op ‘Zotte Zondag’ om een gratis activiteit uit te proberen, deel te nemen aan het kampioenschap, te supporteren of om gewoon de gezellige ambiance op te snuiven en een hapje of drankje te nuttigen.

Praktisch

Zotte Zondag en het Deurns Kampioenschap 'De Alleskunner'
zondag 24 april 2022 van 13 tot 18 uur

Districtshuis Deurne, Maurice Dequeeckerplein 1
Info en inschrijven: www.deurne.be/zottezondag
gratis

Foto: antwerpen.be

Concept en mobiliteitsvoorwaarden kruispunt Antwerpsebaan – Schouwvegerstraat in Berendrecht goedgekeurd

Het Antwerpse college en het districtscollege van Berendrecht-Zandvliet-Lillo keurden het concept en de mobiliteitsvoorwaarden voor de heraanleg van het kruispunt Antwerpsebaan – Schouwvegerstraat in Berendrecht goed. De werken staan gepland in het najaar van 2022.

De stad en het district willen de onveilige verkeerssituatie op het kruispunt Antwerpsebaan – Schouwvegerstraat aanpakken door een heraanleg. Ze gaven volgende mobiliteitsvoorwaarden mee aan het ontwerpteam:

 • Aanleg van een verkeersplateau op het kruispunt;
 • Aanleg van een poortconstructie zone 30 (richting Schouwvegerstraat);
 • Voorzien van een duidelijke overgang in het wegbeeld tussen zone 70 en zone 50 op de Antwerpsebaan.

Aandacht voor verkeersveiligheid en klimaatrobuustheid

Het doel van het ontwerp is het inrichten van een veilig kruispunt voor alle weggebruikers. Zo wordt een veilige fietsoversteek voorzien en wordt de veiligheid van het gemotoriseerd verkeer verbeterd door de leesbaarheid van de weg te verhogen, en door de aanleg van het plateau als snelheidsremmende maatregel.

In het nieuwe concept is er naast de drie bestaande bomen plaats voor twee extra: een grote haagbeuk ter hoogte van een nieuw kunstwerk, en als toekomstboom een moeraseik. Een toekomstboom is een boom die veel ruimte krijgt om te groeien, zowel boven als onder de grond.

Met het oog op het klimaatrobuust maken van het district wordt eveneens een groot stuk openbaar domein onthard en vergroend, waardoor deze plek een positieve impact zal hebben op waterinfiltratie, hittestress en biodiversiteit.

Dit project zorgt er bovendien voor dat het kruispunt wordt omgevormd naar een volwaardige, kwalitatieve en esthetische zuidelijke poort naar het district.

 Foto: antwerpen.be

Du Chastellei wordt als proefproject fietsstraat

De Du Chastellei in Merksem wordt door stad Antwerpen als proefproject heringericht als fietsstraat. Daarbij krijgt ze in april nieuwe verkeers- en informatieborden en wegmarkeringen, zodat fietsers er veilig en vlot kunnen doorrijden. Om de snelheidsbeperking van 30 km/u af te dwingen, plaatst het district twee verkeersplateaus in de straat. Dit komt mee tot stand met financiële steun van het Vlaams Gewest. Bij een positieve evaluatie krijgt de fietsstraat een permanent karakter.

De Du Chastellei maakt als ‘lokale fietsroute’ deel uit van het functionele fietsroutenetwerk van de stad Antwerpen. De straat vormt een verbinding tussen de Speelpleinstraat en de Molenlei. De Speelpleinstraat is reeds een definitieve fietsstraat; de Molenlei is een fietsstraat als proefproject die bij een positieve evaluatie definitief wordt.

Nu werkt de stad deze missing link weg. De Du Chastellei wordt versneld uitgerold als proefproject aan de hand van markeringen, verkeersborden en informatieborden.

Snelheidsmetingen wezen uit dat er te snel gereden wordt in Du Chastellei. Daarom neemt het district bijkomende snelheidsremmende maatregelen. Ter hoogte van huisnummer 8 en huisnummer 84 worden er kunststof verkeersplateaus geplaatst.

Deze ingrepen zullen in de loop van april gebeuren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Indien de proefopstelling positief geëvalueerd wordt, komt er een ontwerp om de fietsstraat definitief aan te leggen met rode asfalt.

Fietsstraat

In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers, maar zijn ook auto’s toegelaten. Fietsers mogen in elke richting de helft van de rijbaan langs de rechterzijde gebruiken. Men mag er maximum 30 kilometer per uur rijden en andere voertuigen mogen de fietsers nooit inhalen.

Meer informatie over de Antwerpse fietsstraten is te vinden op www.antwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link. 

Foto: gva.be

Berchem lanceert nieuwe streetart-kaart

Op maandag 28 maart om 11 uur presenteert het district Berchem een nieuwe versie van zijn populaire streetart-kaart, op de binnenplaats van brouwerij De Koninck, Mechelsesteenweg 291. Kris Gysels, districtsschepen voor street-art, Bart Temme en Tim Marschang van Street Art Cities tonen de pers het eindresultaat.

“Street art is populairder dan ooit en elke grote stad ter wereld heeft wel een hotspot. In Berchem profileren we ons maar al te graag als de place-to-be in het Antwerpse”, vertelt districtsschepen Kris Gysels. “Waar het eerst als vandalisme werd gezien, vinden mensen het nu kunst. We brengen de kaart uit in het Nederlands en het Engels. Zo bereiken we ook de toeristen die Antwerpen bezoeken. Onze eerste kaart werd immers al gretig afgenomen aan de balie van Visit Antwerpen.”

“Wie onder de indruk is van wat men onderweg ziet, kan dit zelfs laten weten aan de kunstenaar in kwestie”, gaat Kris Gysels verder. “Zowel kunstenaars als bewoners vinden het geweldig om reacties en foto’s op sociale media terug te zien. Bij de uitleg van elk werk staat de Instagram-account van de kunstenaar. Je kan de artiest taggen en meteen vertellen wat je van zijn kunstwerk vindt.”

Bart Temme en Tim Marschang zijn vertegenwoordigers van de online streetart community Street Art Cities en ontwikkelden de kaart voor Berchem. “De kaart is niet enkel op papier beschikbaar, maar staat ook in onze eigen Street Art Cities App. Met onze app is het eenvoudig om street art over de gehele wereld te ontdekken. Gebruik de kaart om te zien welke muurschilderingen om je heen te vinden zijn, of gebruik de routes om wandelend en fietsend nieuwe artworks in je stad te ontdekken”, zeggen Bart en Tim.

Recyclagepark Berendrecht-Zandvliet-Lillo maakt plaats voor bos

Het recyclagepark aan de Derdeweg in Berendrecht sloot in september vorig jaar definitief de deuren. Stad Antwerpen geeft AG Vespa nu de opdracht om de bebouwing, verhardingen en omheiningen te verwijderen. Nadien krijgt de locatie opnieuw een groene invulling.

Het recyclagepark bevindt zich in een groene bufferzone tussen de haven en de dorpskern van Zandvliet, en de milieuvergunning verliep in oktober 2021. Daarom besloot de stad om het te slopen. Het kleine personeelsgebouw en de opslagruimte worden ontmanteld, en de verhardingen en omheiningen verdwijnen.

In de plaats komen nieuwe aanplantingen, aangepast aan de omgeving en de bodem. Als alles vlot verloopt, kan de sloop in september 2022 plaatsvinden, zodat de groendienst de aanplantingen nog dit najaar kan voorzien.

Alternatieven

Alle bewoners van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo kunnen sinds juli 2021 terecht op het IGEAN-recyclagepark van Stabroek (Krekelberg 28) aan hetzelfde tarief als de stedelijke recyclageparken van de stad Antwerpen.

Bovendien worden in de buurt extra recyclagepunten (recyclagekraam voor kleine spullen) en pop-uprecyclageparken (mini-recyclagepark, ook voor grofvuil) georganiseerd. Verder kunnen de bewoners elke eerste zaterdag van de maand met steenpuin, grofvuil en snoeihout terecht bij een tijdelijk recyclagepark aan de Bomenbank (groendienst), Antwerpsebaan 110, 2040 Berendrecht.

Alle praktische info over de sluiting en de alternatieven is terug te vinden op www.antwerpen.be, klik hier en hier voor de rechtstreekse links.

Foto: polderke.com

Zorgverleners vinden al bewegend verbinding met bewoners met dementie

Op donderdag 10 maart toonde schepen Els van Doesburg in woonzorgcentrum Gitschotelhof in Borgerhout een bijzondere manier van bewegen. Ze stelde er het project ‘Stil Bewogen’ voor, waarbij zorgverleners leren hoe ze kunnen bewegen met personen met dementie, om zo op een nieuwe, non-verbale manier contact te maken. De workshops worden gegeven door professionele dansers van Inti vzw.  

Samen connecteren en bewegen

Bij mensen met dementie is hun hoofd in de war. Dat kan ervoor zorgen dat ze wat geïsoleerd geraken. De dansers van Inti vzw ontdekten hoe ze toch verbinding konden maken met deze mensen, door middel van muziek, dans en contact.

Een taal zonder praten

Workshops in woonzorgcentra

De gespecialiseerde dansers van Inti vzw gingen al langs in verschillende woonzorgcentra, dankzij de financiële steun van de Nationale Loterij, de Koning Boudewijnstichting, Ineos en in4Care. Met workshops gespreid over drie dagen kunnen medewerkers en mantelzorgers geïnspireerd worden door deze zorgzame, innovatieve technieken. Op de eerste dag ervaren de deelnemers in individuele sessies hoe deze manier van dansen aanvoelt, de tweede dag observeren en leren ze hoe de dansers van Inti dit doen met bewoners. De derde dag leren zorgverleners zelf te bewegen met bewoners.

District Deurne zet vrijwilligers in de bloemetjes

In Deurne zetten tal van vrijwilligers zich in voor hun vereniging of buurt, bij evenementen of voor een goed doel. Het district is trots op al deze mensen. In het kader van de ‘Week van de Vrijwilliger’ werden ze op vrijdag 4 maart in de bloemetjes gezet.

Van 27 februari t.e.m. 6 maart liep de ‘Week van de Vrijwilliger’, een initiatief van het ‘Vlaams Steunpunt Vrijwilligers’. Een week die draait om alle vrijwilligers die zich onbezoldigd en uit vrije wil inzetten voor een goed doel, in hun vereniging, in hun buurt, bij acties of evenementen. Sommigen doen dit dagelijks en anderen maken hiervoor tijd vrij. Maar steeds doen ze dit met veel plezier en voldoening. Door hun inzet kunnen activiteiten en taken waar geen of minder geld voor is, toch doorgaan.

Ook Deurne heeft veel vrijwilligers. Om al deze mensen te bedanken voor hun inzet, zette het district hen tijdens het ‘Feest van de Vrijwilliger’ in de kijker en drukte hun appreciatie op een persoonlijke en warme manier uit. Meer dan honderd Deurnenaren waren door hun vereniging of buurt genomineerd en genoten op vrijdag 4 maart van een hapje, een drankje en een schaatsbeurt in Sportoase Groot Schijn.

Districtsschepen Elke Brydenbach:

“Ook in Deurne vinden we het belangrijk om onze vrijwilligers eens extra in de spreekwoordelijke bloemen te zetten. Zij zijn de stille krachten, vaak achter de schermen, die de boel mee draaiende houden. Daarom willen we met deze ontvangst vanuit het districtsbestuur onze welgemeende appreciatie uitdrukken aan al diegenen die hun steentje bijdragen aan een ‘mooier, gezelliger, sportiever en warmer’ Deurne.”

Verwelkom samen de lente in je straat tijdens de Lentepoets

 

De Lentepoets is een schoonmaakactie, waarbij een initiatiefnemer samen met de buren uit dezelfde straat op een voormiddag de stoep, vensterbanken en het straatmeubilair poetst. Deze jaarlijks terugkomende poetsactiviteit vindt plaats op zaterdag 23 april tussen 10 en 12 uur.

Samen aan een aangename buurt werken, dat schept een band. Om deel te nemen, moet iemand uit de straat op zoek gaan naar minimum acht buren uit dezelfde straat die willen meedoen. Om de buren op de hoogte te brengen, kan deze Hobokenaar flyers aanvragen om in zijn straat te bussen of af te geven na een kort gesprek met zijn buren. Pas als er voldoende buren mee hun schouders onder de Lentepoets zetten, kan er worden ingeschreven via www.stadsmakershoboken.be. Elk deelnemend gezin krijgt bovendien in ruil voor hun inzet een bloembak met lentebloemetjes dat ze op een vooraf meegedeeld tijdstip de dag zelf kunnen afhalen op een verdeelpunt.

 Er kan nog worden ingeschreven tot vrijdag 18 maart 2022.

Districtsschepen Tom De Boeck: “De lente is bijna in het land! Een uitgelezen moment om alles kraaknet te maken: de stoep vegen, zwerfvuil oprapen, plantjes verzorgen én last but not least: een babbeltje doen met je buren. De laatste tijd zijn activiteiten dichtbij huis erg populair geworden. Niets leuker dan vertier zoeken en vinden op je eigen vertrouwde plek. Versterk de band met je buren en neem deel aan de Lentepoets!”