Waarheen dit weekeinde?

Zoals u ongetwijfeld reeds vernomen heeft, is deze week onze sociale campagne 'een hart voor onze mensen' van start gegaan.

in onze provincie kan u hiervoor dit weekeinde terecht te Mechelen of Antwerpen.
Zaterdag 20 november kan u ons vinden aan het secretariaat te Mechelen, dit vanaf 9.30 uur 
Zondag 21 november vind u ons terug op de Vogeltjesmarkt te Antwerpen.

De opbrengst van deze actie komt te voordele van Huizen van Vlaamse Solidariteit, een organisatie die zich reeds jaren inzet om Vlaamse mensen in moeilijker periodes te ondersteunen, en elk jaar kerstpakketten gevuld met voedingswaren en lekkers naar de zwaarst getroffen brengt

Moest u meer zin hebben in een ander soort van actie kan u naar Boom,
Het Vlaams Belang daar vernam met verbazing de komst van een nieuw asielcentrum. Fedasil, een overheidsdienst van de federale regering, heeft immers beslist om in het voormalige gebouw van de belastingen aan het Van Cleemputplein in Boom 164 asielzoekers op te vangen. Het Vlaams Belang verzet zich tegen de komst van het asielcentrum.  Op geen enkele manier is de mening van de lokale bevolking of de Boomse gemeenteraad gevraagd. 

Het Vlaams Belang organiseert daarom een betoging. Op zaterdag 20 november verzamelen we om 14u. aan de parking van het Vredegerecht (Hollezijp, Boom) voor een betoging door het centrum. Nadien sluiten we af op dezelfde parking aan het Vredegerecht van Boom met enkele toespraken.

Alle verdere info over deze activiteiten kan u in bijlages vinden.

We hopen u dit weekeinde op een van onze activiteiten te ontmoeten!
Bijlagen:
1 mei-viering aan standbeeld Camille Huysmans

Op 1 mei werd in Antwerpen een bescheiden viering georganiseerd aan het standbeeld van gewezen burgemeester Camille Huysmans. Door een beperkte delegatie (coronamaatregelen…) werden bloemen neergelegd aan het standbeeld. Gemeenteraadslid Jan Penris en Antwerps Vlaams Belang-voorzitter Filip Dewinter voerden het woord.

In zijn toespraak zei Filip Dewinter: “We kiezen op 1 mei bewust voor een hulde aan Camille Huysmans omdat hij als burgemeester en politicus wist dat de sociale strijd verloopt via de weg van de Vlaamse ontvoogding.  Opkomen voor de zwaksten van ons volk was voor hem ereplicht.  Als lid van de drie “Kraaiende Hanen” (samen met de katholiek Frans van Cauwelaert en de liberaal Louis Franck) pleitte de socialist Huysmans voor de emancipatie van het Vlaamse volk en was hij een voorloper van de Eigen Volk Eerst-beweging. Terecht vermeldt het standbeeld van Camille Huysmans in de Antwerpse tentoonstellingswijk een citaat uit zijn toespraak van 1 mei 1940 “De wereld zal niet gered worden door diegenen die hun hoofd buigen en kruipen voor de brutale macht”. Met deze boodschap voorop wil het Vlaams Belang Antwerpen Camille Huysmans op 1 mei eren”.

Jan Penris beklemtoonde dat oud-burgemeester Camille Huysmans tevens 50 jaar parlementslid was geweest en als één van de “Kraaiende Hanen” een belangrijk woordvoerder van de toenmalige Vlaamse Beweging was. Camille Huysmans was één van de personen die ijverde voor de vernederlandsing van de Gentse Universiteit. Hij begreep meer dan wie dan ook dat de belangen van de kleine man slechts konden gerealiseerd worden via Vlaamse ontvoogding. Daarom vond het Vlaams Belang Antwerpen het noodzakelijk om op 1 mei hulde te brengen aan deze grote Vlaming.

Vlaams Belang wil veiligheid van politie in Brussel structureel aanpakken


Het Vlaams Belang wil een harde aanpak van de ‘jongeren’ die op 17 november in Jette een politiepatrouille aanvielen. Dit keer werden de agenten bestookt omdat ze betrapte drugsdealers wilden controleren. “De tijd van praten en knuffelen is voorbij”, reageert Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “In Brussel is de toestand zodanig uit de hand gelopen dat nu eerst de bescherming van de maatschappij centraal moet staan.”

Nauwelijks enkele dagen geleden klonk er nog een noodkreet van de politievakbonden. Er dienen uiterst dringend maatregelen genomen te worden tegen het toenemende geweld op politiemensen in Brussel. Beelden op sociale media toonden rake klappen en schoppen. “De toestand is zonder meer problematisch”, zeggen Brussels Vlaams Belang-voorzitter Bob De Brabandere en fractieleider in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). “Criminele drugclans maken in de hoofdstad de dienst uit. Straatbendes zijn heer en meester in de no go-zones. Politie en hulpdiensten worden in hinderlagen gelokt en bekogeld. Winkels worden leeggeroofd. Voertuigen en containers gaan in vlammen op.”

“In Brussel ontzien de meerderheidspartijen, de PS op kop, de criminele clans. De politie is daar slachtoffer van”

Het Vlaams Belang, dat al decennialang een prioriteit van de veiligheid van politie maakt, wil structurele oplossingen en heeft verscheidene concrete voorstellen. “Vooreerst moet de politie over aangepast materiaal beschikken”, aldus nog Lootens-Stael. “En daarnaast moet men zich, anders dan nu, gesteund weten door de overheid. Men moet bijvoorbeeld de zekerheid hebben dat er na rechtmatig optreden geen tuchtsancties zullen volgen”.

“Het zal voor de politiediensten ook helpen, mocht Justitie de kans krijgen om jonge criminelen hard aan te pakken”, besluit Depoortere. “Het parket moet zonder uitzondering elke dader onmiddellijk vervolgen. Snel voor de rechter en snel bestraft. En niet, zoals nu in Brussel het geval is, snel weer vrij op straat. Dit laatste werkt vanzelfsprekend zeer ontmoedigend voor de reeds zo geplaagde politiemensen.”

Bron & foto: Vlaams belang

Protestrit, Niet mijn regering

Een heel goede georganiseerde actie die toch min. een tienduizend mensen op de wielen bracht, dus we voldeden aan de Corona-eisen. Vele Vlamingen vertrokken van verschillende windstreken. Ik zelf ben aan het rondpunt in Wommelgem vertrokken om zo in een sliert op de autostrade te belanden Onze sliert vanuit Antwerpen was zelfs zo groot dat de eerste reeds op de parking van de Heizel stond en de staart zich nog in Mechelen bevond. Dus ik heb alleen onze Tom Van Grieken live gezien. De andere hebben we live kunnen volgen via internetradio www.nietmijnregering.com in onze auto. Een heel geslaagde actie en voor herhaling vatbaar! 

Met dank aan :
Sandra Wintershoven 

ANTI-CORDON MANIFESTATIE VLAAMS BELANG ANTWERPEN 20-10-2019

11 JULI VIERING 2019

Dat het vandaag een speciale dag was op alle niveaus blijkt uit het feit dat Filip Dewinter nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement wordt. Er zal hier en daar wel ergens iets uit de mouw geschud worden om dit tegen te werken. Nu ja, wat verwacht je van een democratie. Maar vandaag was het een feest van de Vlamingen. Onder het goed oog van Voorpost en De Gulden Sinjoren kon jong en oud zich laven aan drank terwijl er samen gezongen werd. Er waren sprekers zoals Albert Leenaerts die Flor Grammens in de kijker zette. Het VNJ trad op en Vonk! was er ook bij. Toffe sfeer!

BEKIJK ONDERSTAANDE FOTOREPORTAGE

Met dank aan Sandra Wintershoven