Nieuwe Ringdagen op 19 en 20 april in het MAS

Op dinsdag 19 en woensdag 20 april organiseren stad Antwerpen, de Vlaamse overheid, Lantis, de burgerbewegingen en intendant Alexander D’Hooghe voor de vierde keer overkoepelende Ringdagen. Iedereen is welkom en krijgt er een stand van zaken van de Ringparken, de Schelde-oeververbinding en de Oosterweelverbinding.

De 18 leefbaarheidsprojecten die in 2018 door de Vlaamse regering werden geselecteerd, zijn gegroepeerd in 7 Ringparken en de Schelde-oeververbinding. Samen met de Oosterweelverbinding vormen ze hét mobiliteits- en leefbaarheidsproject dat het uitzicht van Antwerpen het komende decennium zal transformeren tot De Grote Verbinding.

Op de Ringdagen kunnen de bezoekers de laatste plannen voor de Ringparken, de Schelde-oeververbinding en de Oosterweelverbinding ontdekken, en vragen stellen aan de ontwerpers of de projectleiders. Ook de burgerbewegingen zijn van de partij en geven een inkijk in hun werking en voorstellen.

Dit jaar gaan de Ringdagen door in het MAS. Op elke verdieping van de wandelboulevard kunnen bezoekers maquettes, infomappen en -panelen van een ander Ringpark ontdekken en zijn er experten aanwezig om mee in gesprek te gaan. Op het panoramadak, waar je een mooi zicht hebt op de stad, geven gidsen een eigen kijk op het verleden en de toekomst van elk Ringpark.

Praktisch

 • Locatie: wandelboulevard MAS, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen
 • Tijdstippen: dinsdag 19 en woensdag 20 april, doorlopend van 14.00 tot 20.00 uur

 

Foto: antwerpen.be

Paaseitjes opduiken in de Antwerpse zwembaden

Na enkele jaren waarin het niet mogelijk was wegens de pandemie, kunnen Antwerpse kinderen opnieuw deelnemen aan de traditionele ‘paasplons’ in zes Antwerpse zwembaden. Na afloop krijgen ze een zakje paaseitjes mee naar huis. Ook de pers is hierbij welkom.

In de paasvakantie zorgt Sporting A voor een aangepast evenement voor de Antwerpse jeugd. Er worden dan een heel aantal plastic paaseitjes over 6 zwembaden uitgestrooid. Aan de kinderen om ze te verzamelen.

Op woensdag 13 april zijn alle kinderen (tot 12 jaar) welkom, onder begeleiding van hun (groot)ouders of een andere volwassene. Ze betalen een normale zwembeurt en krijgen achteraf een zakje paaseitjes mee naar huis. De paasplons vindt plaats om 14 uur in verschillende stedelijke zwembaden. Inschrijven is niet nodig.

Het gaat om de volgende 6 zwembaden:

 • De Schinde in Ekeren
 • Groenenhoek in Berchem
 • Park van Merksem in Merksem
 • Plantin Moretus in Borgerhout
 • Ieperman in Wilrijk
 • Wezenberg in Antwerpen

De adressen en alle praktische info van de zwembaden staat op www.antwerpen.be/zwembaden.

Foto: Marc Baert

Vliegend college komt naar je toe: stel al jouw vragen aan het districtsbestuur

 

Het districtscollege gaat met al haar inwoners in gesprek in hun eigen wijk en strijkt neer in elke postcode van district Antwerpen. Elke inwoner kan binnenkort in zijn of haar buurt één van de acht vliegende colleges bezoeken. Stel er vragen aan de districtsschepenen of geef suggesties over projecten in jouw straat of wijk. Wat kan beter? Wat kan anders? Laat het weten!

Stel nu jouw vragen

Om het vliegend college vlot te laten verlopen en alle bezoekers gedetailleerde antwoorden te bezorgen, kan elke inwoner vooraf ideeën of vragen inzenden via www.vliegendcollege.be of deze rechtreekse link. Inwoners schrijven zich vooraf in.

Aandacht voor elke postcode

In elke postcode is een vliegend college voorzien. Hier kan het college ingaan op specifieke buurtvragen.  

Gastvrouw Bieke Ilegems legt alle vragen voor aan de bevoegde schepenen en zorgt ervoor dat de avond vlot en gezellig verloopt. Elke buurtbewoner is welkom voor een gesprek en een drankje. De vliegende colleges starten om 20 uur:

 • woensdag 20 april | BLOC 2030, Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen-Luchtbal
 • dinsdag 26 april | OC Nova, Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen-Kiel
 • donderdag 28 april | Dienstencentrum Linkeroever, Louis Paul Boonstraat 21, 2050 Antwerpen-Linkeroever
 • dinsdag 3 mei | Dienstencentrum Ten Gaarde, Boomgaardstraat 37A, 2018 Antwerpen-Centrum
 • dinsdag 10 mei | Bibliotheek Permeke, De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen-Noord
 • dinsdag 17 mei | Zuiderpershuis, Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen-Centrum

Extra focus op jongeren en senioren

Er zijn twee vliegende colleges die zich speciaal richten op jongeren en senioren. Deze vliegende colleges starten om 15 uur:

 • woensdag 4 mei | Het Bos, Ankerrui 5/7, 2000 Antwerpen-Centrum
 • donderdag 5 mei | Dienstencentrum Hof Ter Beke, Balansstraat 23A, 2018 Antwerpen-Centrum

Naomi Izabela (voorzitster jeugdraad) is de host van het vliegend college voor jongeren in Het Bos.

Stad zorgt voor snellere afhandeling verblijfsaanvragen Oekraïense oorlogsvluchtelingen

Stad Antwerpen heeft al 1468 digitale verblijfsaanvragen ontvangen van Oekraïense vluchtelingen sinds de start van de oorlog, naar schatting samen goed voor een 2.900-tal Oekraïners die wachten op een inschrijving bij stad Antwerpen. Andere jaren behandelt de stad zo’n 10.000 nieuwkomerdossiers per jaar, nu zit de stad dus bijna in één derde daarvan op enkele weken tijd. De stad heeft haar procedure nu zo aangepast dat zij deze aanvragers, in afwachting van afspraak tot inschrijving, een digitale bijlage 15 bezorgt. Zo krijgen zij toegang tot de arbeidsmarkt en hebben ze recht op sociale dienstverlening.

Procedure

Nadat Oekraïense vluchtelingen in ons land zich hebben aangemeld in het registratie­centrum op de Heizel, moeten ze zich wenden tot de stad of gemeente waar ze verblijven. Daar moeten ze een verblijfskaart aanvragen, de zogenaamde A-kaart. Dat is een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. 

Een verblijfsaanvraag bij het loket Migratie verloopt in een aantal stappen, waaronder een grondige identiteits- en woonstcontrole. Indien die controles kloppen wordt men ingeschreven in de gemeente en krijgt men een vreemdelingenkaart (A-kaart) inclusief rijksregisternummer. De aanvrager moet hiervoor 2 fysieke afspraken maken bij het loket Migratie.

Bijlage 15

Door de toestroom aan aanvragen de afgelopen weken, was er een lange wachttijd ontstaan. In afwachting van de definitieve uitkomst van die gestarte procedure, krijgt de aanvrager nu al de zogenaamde bijlage 15 per mail toegestuurd. Dat document geeft de aanvrager al toegang tot onze arbeidsmarkt en geeft recht op de nodige sociale dienstverlening, zoals het aanvragen van een leefloon en groeipakket voor de kinderen.

610 personen hebben ondertussen een digitale bijlage 15 ontvangen. Van 858 aanvragers moet de procedure nog opgestart worden. Deze mensen zullen nog voor eind deze week hun digitale bijlage 15 ontvangen en een eerste afspraak krijgen.

Tijdelijke loketten in den Bell

De stad heeft in den Bell tijdelijke loketten geïnstalleerd om de toestroom van Oekraïense vluchtelingen te kunnen stroomlijnen. Tegen het einde van deze week zullen er 7 loketten geopend zijn. De stad zal hier bijkomend nog extra capaciteit voorzien zodat er op korte termijn 10 loketten in den Bell geopend zijn om mensen verder te helpen.

Geen gevolgen voor service stadsloketten

Hoewel al deze aanvragen extra werk betekenen voor de loketwerking, blijft de stad haar dienstverlening aanbieden zoals anders.


https://www.antwerpen.be/oekraine

Foto: pzc.nl

Definitief ontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid klaar

Het definitief ontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid in Antwerpen is klaar. Het openbaar domein naast de Schelde wordt daar ingericht als een park van 5,5 hectare voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning, veel bomen en groen, waterpartijen en 3 paviljoenen. Als alles vlot verloopt, start AG Vespa in het voorjaar van 2023 met de heraanleg en is het park klaar in 2024.

Het deel waarover het gaat bevindt zich ter hoogte van de wijk Nieuw Zuid, tussen het reeds heraangelegde zuidelijke deel van de kaaien en de Generaal Armstrongweg. In het definitief ontwerp werkten Sweco-PROAP-WIT architecten het ontwerp verder in detail uit met heel wat soorten groen, diverse waterelementen voor de opvang van regenwater, verschillende sport- en speelzones, een waterbos, 3 paviljoenen, 2 amfitheaters met trappartijen, diverse landschapselementen en stadsmeubilair.

Park met maximaal groen

Dit vernieuwde stukje stad zal in de eerste plaats een park zijn. De andere functies (sporten, spelen, picknicken, kleine evenementen…) worden zo veel mogelijk geclusterd rond een drietal plekken, zodat het grootste deel van de ruimte maximaal vergroend kan worden. Om hittestress te beperken en aan de nood aan verkoeling in de stad te voldoen, voorziet het ontwerp open waterpartijen en hoogstammig groen. Het nieuwe park wordt een plek met veel bomen met een wisselende invulling. Bepaalde delen zullen ervaren worden als een bos, terwijl andere zones een meer open karakter kunnen hebben. Ook de relatie met de Schelde zal hierdoor steeds wisselend zijn. Soms loopt het wandelpad door de bomen, soms op de rand van de waterkering met een open zicht. Het huidige dijkpad ter hoogte van Sint-Andries en het Zuid loopt nog een honderdtal meter door in het nieuwe park, waarna het overgaat in meer informele en meanderende paden.

Het meest noordelijk gedeelte van het park krijgt een meer natuurlijke en educatieve invulling met veel bomen, planten en struiken met eetbare vruchten. Het centrale deel biedt plaats voor de verschillende parkfuncties zoals spelen, sporten en picknicken. Aansluitend is er een zone die verwijst naar een boomgaard met onder meer fruitbomen. In het meest zuidelijke gedeelte komt een waterbos. Verder worden de bomen en planten aan de natte zijde van de waterkering erop geselecteerd dat ze tegen een regelmatige overstroming bestand zijn.  

Diverse ontmoetings-en zitruimtes

Het definitieve ontwerp voorziet heel wat ontmoetings- en zitruimtes in het park. De zitbanken hebben daarbij verschillende volumes, kleuren en vormen, afhankelijk van hun exacte plek. Er komen ook 2 amfitheaters met trappartijen, één langs de zijde van de stad en één langs de Schelde in het overstromingsgebied.

Speel-en sportzones

Op meerdere plaatsen komen er speelplekken. Ze zijn vormgegeven met houten balken in een cirkel. Er komt ook een speeltuin met klimtoestellen en een waterpartij. Naast speelzones is er ook ruimte voorzien om te sporten, met onder meer een groot grasveld dat ballenvangers voorziet in de vorm van een stalen structuur met klimplanten ter afscherming van de kaaiweg. Verder komen er ook petanquebanen en vier fitnesstoestellen met zicht op de Schelde.

Paviljoenen en waterrecuperatie

Het gebruik van water is een belangrijk ontwerpelement. Het (regen)water dat afkomstig is van onder meer de Ring zal gezuiverd en gerecupereerd worden in het park. In het zuidelijke deel van het park komen zichtbare waterkanaaltjes.

Op drie plaatsen zullen paviljoenen staan. Het eerste wordt centraal in het park opgetrokken en heeft een technische functie voor het warmtenet van de wijk Nieuw Zuid. Iets meer naar het zuiden komt een paviljoen met een verhoogd uitkijkpunt over de Schelde, een echte verblijfsplek. In het meest zuidelijke gedeelte tot slot zal een paviljoen gekoppeld worden aan een esthetisch aangelegde vijver die fungeert als waterbassin met een ondergrondse regenvoorraad. Hier komt ook een waterbos met waterminnende bomen. Het is het meest avontuurlijke deel van het park met ruige steenpartijen en te ontdekken routes.  Voor de invulling van de 2 toegankelijke paviljoenen zal gezocht worden naar een geschikte parkinvulling zoals bijvoorbeeld een kleinschalig café, restaurant, tentoonstellings-of ontmoetingsruimte,…

 

Inspraak

Honderden buurtbewoners gaven de afgelopen jaren mee input voor dit definitieve ontwerp: op de brugdagen midden 2019, tijdens een buurtmoment in oktober 2020 en later nog tijdens een digitaal buurtmoment. Op donderdag 21 april staat een nieuw buurtmoment gepland, waarbij het definitieve ontwerp wordt toegelicht. De wijk en omgeving ontvangen hiervoor een uitnodiging in de bus.

Timing

Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg van de kaaivlakte Nieuw-Zuid starten in het voorjaar van 2023 en is alles klaar in 2024.

Masterplan Scheldekaaien

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, is stad Antwerpen bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De Scheldekaaien zijn een strook van bijna 7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. Ze zijn grondig van uitzicht aan het veranderen. De zeven verschillende deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien, dat is opgemaakt in opdracht van stad Antwerpen, AG Vespa en De Vlaamse Waterweg nv. De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. Stad Antwerpen en AG Vespa zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein. De werken gebeuren in fases en nemen een 15-tal jaar in beslag. In 2019 openden de Belvédère in het Droogdokkenpark en de heraangelegde kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding, het ontwerp en de realisatie van de volgende deelzones: omgeving Loodswezen, centraal deel tussen Steenplein en Noorderterras, tweede fase voor Sint-Andries en Zuid, en Nieuw Zuid.

Foto's: ©PROAP-WIT-Sweco

 

Beerschot kleurt groen: spectaculaire make-over maakt Kiel warm voor Buurt in Bloei

 

Een paarse ploeg in een groene oase? Het kan! Beerschot kreeg een groene make-over. Althans virtueel. Het opvallende beeld moet bewoners van het Kiel warm maken voor Buurt in Bloei. District Antwerpen wil met dit project al haar inwoners motiveren en ondersteunen bij het vergroenen van hun buurt. Want groene buurten zijn mooier, gezonder en veiliger.

Kiel in Bloei

Wie het beeld van het Beerschotstadion ziet, herkent de plek nog amper. Slingerplanten groeien dwars over het speelveld, aan de tribune klimmen gevelplanten naar boven en op de grasmat staan bloemen in bloei. Zo ingrijpend gaat het Kiel niet veranderen. Maar het district wil wel meer groen op ’t Kiel. En daar kunnen inwoners mee voor zorgen.

Via Buurt in Bloei kan elke inwoner van district Antwerpen een gratis geveltuin of groenslinger aanvragen of een boomvak adopteren. Als inwoner doe je enkel de aanvraag, district Antwerpen zorgt voor gratis plantjes en de aanplanting.

Groene buurt, gezellige buurt

District Antwerpen zet de komende jaren stevig in op het vergroenen, ontharden en verkoelen van buurten en straten. Want meer groen in een buurt biedt alleen maar voordelen.

Gratis groen via buurtinbloei.be

Met geveltuinen, groenslingers en aangeplante boomvakken kan elke inwoner zijn huis, straat of buurt een pak groener, gezonder en gezelliger maken.

Een gratis groenproject aanvragen kan via www.buurtinbloei.be. Niet alleen inwoners van ’t Kiel, maar elke inwoner van district Antwerpen kan een aanvraag doen.

Groene cijfers

Tussen september 2020 en september 2021 konden inwoners al een Buurt in Bloei-project aanvragen. Dat leverde de volgende groene resultaten op:

 • 180 extra geveltuintjes sieren het straatbeeld
 • Al 200 meter aan groenslingers hangen doorheen district Antwerpen
 • Al 98 boomvakken werden geadopteerd en beplant door buurtbewoners

Maar het kan altijd nog groener op 't Kiel:

 • Nog maar 36,6% van de huizen is groen, heeft een groene of onverharde buitenruimte of groen op ‘t Kiel (*).
 • 54,8% van de inwoners op ‘t Kiel vindt dat er voldoende groen is in hun buurt (*).

(*) Bron: Stad Antwerpen, Stadsbeheer 2021, 2022

Meer groen in je straat: meer voordelen!

Meer groen levert alleen maar voordelen op: voor de mensen, huizen én natuur in je buurt!

 • Groen maakt je straat mooier en gezelliger.
 • Meer groen in je straat zorgt ervoor dat je huis in waarde stijgt.
 • Groenslingers verbinden je (letterlijk) met je buren en nodigen uit tot een praatje.
 • Meer groen is goed voor je humeur én doet je stressniveau dalen.
 • Een geveltuin vangt fijn stof op. Zo wordt de lucht op een natuurlijke manier gezuiverd.
 • Een groene gevel is beschermd tegen weersinvloeden en heeft een langere levensduur.
 • Dankzij groen stromen riolen en straten niet over bij hevige regenbuien.
 • Planten trekken diverse vogels, vlinders en insecten aan, die het groen gebruiken als voedsel, broed- en schuilplaats.

 

.

Rouwregister voor Reinhilde Decleir in stadsloket Antwerpen-Harmonie en online

Het Antwerpse stadsbestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan de familie en vrienden van de overleden actrice en theatermaakster Reinhilde Decleir (73). Naast haar straffe acteerwerk was Reinhilde de bezielster en oprichtster van het Antwerps sociaal-artistiek gezelschap Tutti Fratelli. Naast een rouwregister in stadsloket Antwerpen-Harmonie, voorziet de stad ook een online rouwregister dat in de loop van vandaag online komt te staan.

Reinhilde werd geboren in 1948 en volgde een opleiding aan Studio Herman Teirlinck. Als actrice vertolkte ze verschillende rollen in televisiereeksen, theaterstukken en films. De afgelopen tijd was ze op televisie te zien in de series 'Grond', 'Into the night', 'De infiltrant', 'Beau séjour' en 'Chaussée d’amour'. Ook in de komische reeks 'Loslopend wild' speelde ze meerdere seizoenen.

Het hart van Reinhilde Decleir klopte vooral voor het theater. Ze speelde in tal van voorstellingen maar was vooral bekend als oprichtster van het sociaal-artistieke gezelschap Tutti Fratelli in Antwerpen. Met dit gezelschap maakte ze voorstellingen met kansarme mensen uit onze samenleving.

Rouwregister

Het rouwregister is vanaf donderdag 7 april 16u terug te vinden in de inkomhal van stadsloket Antwerpen-Harmonie (Harmoniepark 1, 2018 Antwerpen). Dit zal ook ondertekend worden door het college van burgemeester en schepenen. Tot en met vrijdag 15 april kan wie wil hier terecht om een boodschap achter te laten.

Men kan in het stadsloket terecht tijdens onderstaande openingsuren:

 • Op donderdag 7 april nog tot 20u
 • Op vrijdag 8 april tussen 8u en 14u
 • Op zaterdag 9 april tussen 8u en 12u
 • Op maandag 11 april tussen 9u en 15u
 • Op dinsdag 12 april tussen 12u en 20u
 • Op woensdag 13 april tussen 8u en 17u
 • Op donderdag 14 april tussen 12u en 20u
 • Op vrijdag 15 april tussen 8u en 14u

Wie wil kan ook een boodschap achterlaten op www.antwerpen.be/rouwregister, dat in de loop van de dag online komt te staan. Rouwbetuigingen kunnen ook hier tot en met 15 april.

Foto: gva.be

Maand van de Markt in Antwerpen

In april staat in Vlaanderen de wekelijkse openbare markt in de kijker, tijdens de Maand van de Markt. Ook stad Antwerpen doet mee en zet samen met de districten haar markten extra in het zonnetje. Wie deze maand een bezoek brengt aan een van de vele markten in de stad kan deelnemen aan een wedstrijd en maakt kans op een mooie prijs.  

Antwerpen heeft een eeuwenlange en rijke traditie van markten. De stad telt 24 wekelijkse openbare markten, verspreid over de districten. Die markten zijn nog steeds bijzonder populair, zowel bij inwoners als bij bezoekers van de stad. Ze trekken steeds vaker ook een jonger publiek aan, die op die manier bewust de lokale markthandelaars steunen.

Maand van de Markt

Om de markten extra te promoten is er in april de Maand van de Markt. Wie iets koopt bij een markthandelaar kan deelnemen aan een wedstrijd en zo één van de honderd hippe caddy’s (boodschappentassen op wieltjes) gevuld met marktproducten winnen.

Vandaag bracht districtsschepen Samuel Markowitz, bevoegd voor markten, een bezoek aan de levendige en gezellige markt op het Sint-Jansplein. Hij deed er zijn aankopen en gaf zo het officiële startschot voor de wedstrijd.

Districtsschepen voor markten“Een lokale markt is onmisbaar in een buurt. Bewoners ontmoeten elkaar daar tijdens het boodschappen doen. In district Antwerpen kan je bijna dagelijkse een markt bezoeken en daar genieten van het diverse, multiculturele aanbod, maar vooral van de gezellige en gemoedelijke sfeer die Antwerpen typeert.”

 

Wedstrijd

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de marktbezoekers de wedstrijdapp ‘Ik Koop Lokaal’ installeren op de smartphone. Met die app scannen ze bij elke aankoop de QR-code van de handelaar. Op die manier kunnen ze de hele maand deelnemen aan de wedstrijd.

Bezoekers zonder smartphone krijgen een invulkaart bij het marktkraam waar ze een aankoop doen. Deze invulkaarten kunnen enkel worden ingeleverd op de dag waarop uw markt ‘in de kijker’ staat en de inleverbox op het marktterrein wordt geplaatst.

Geïnteresseerden kunnen hier de planning raadplegen, waarop ze kunnen zien op welke data en waar die inleverboxen te vinden zijn.

Op zaterdag 30 april, bij de afsluiting van de Maand van de Markt, zal de trekking van de winnaars plaatsvinden op de Oudevaartplaats.

Stad keurt vervoersplan site Sportpaleis goed

Stad Antwerpen keurde het aangepaste evenementenvervoersplan voor de Sportpaleis-site, die bestaat uit het Sportpaleis en de Lotto Arena, goed. Dat vervoersplan biedt structurele oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek bij evenementen in beide locaties. Het gaat om een aanpassing van het plan dat in 2013 goedgekeurd is in het college. De nieuwe ambitie van het plan is om 60 % van de bezoekers aan de Sportpaleis-site te laten kiezen voor duurzaam vervoer. Het vervoersplan zal jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.

In 2005 maakte het Sportpaleis een eerste keer een evenementenvervoersplan op. Dit plan bevatte de ambitie om 30 % van de bezoekers met openbaar vervoer naar het Sportpaleis te laten komen en 10 % via collectief vervoer.

In 2013 ging het Sportpaleis, in samenwerking met de stad, nog een stap verder. Omdat de 50/50-ambities uit dit plan ondertussen werden bereikt, stelden de Antwerps Sportpaleis nv en stad Antwerpen een nog ambitieuzer vervoersplan op.

Maatregelen voor duurzaam vervoer

Volgende maatregelen werden al toegepast om duurzame vervoersalternatieven, zoals openbaar vervoer en de fiets, optimaal te promoten en te faciliteren:

 • samenwerking met De Lijn om aanbod openbaar vervoer op elkaar af te stemmen;
 • voorzien van 660 plaatsen in fietsenstallingen;
 • voortdurende opvolging van de mobiliteitssituatie, per evenement, door de mobiliteitsmanager;
 • inzet op communicatie aan bezoekers via de website en infomails met promotie van openbaar vervoer;
 • spreiding aanvangs- en einduur evenementen in het Sportpaleis en de Lotto Arena;
 • voorzien van parkings voor autobussen;
 • voorzien van taxistelplaats;
 • beschikbaarheid van 5.074 parkeerplaatsen op park-and-ride terreinen met verbinding naar de tram;
 • realisatie van enkele parkeergebouwen door Lantis in samenwerking met stad Antwerpen in Merksem, op Linkeroever en op Luchtbal met versterking van openbaar vervoer in overleg met De Lijn;
 • voorzien van lockers.

Volgende maatregelen zullen in de toekomst worden geïmplementeerd:

 • heraanleg Theunisbrug met voetgangersverbindingen en bewegwijzering, deze werken zijn bijna klaar;
 • uitbreiding aantal fietsenstallingen indien blijkt dat er structurele tekorten zijn;
 • beveiligde fietsenstalling voor elektrische fietsen;
 • aangepaste communicatie over vervoersmogelijkheden aan bezoekers in functie van hun profiel.

Deze maatregelen worden allen genomen in samenwerking met het Sportpaleis.

Samenwerking stad Antwerpen en provincie

De doelen in dit vervoersplan kunnen enkel gerealiseerd worden door een verregaande samenwerking met de stad Antwerpen en de provincie Antwerpen. Deze partners engageren zich dan ook om hier mee de nodige inspanningen voor te leveren.

Samenwerking De Lijn

Antwerps Sportpaleis nv blijft ook nauw samenwerken met De Lijn via de bestaande samenwerkingsovereenkomst. Bezoekers van het Sportpaleis kunnen met hun toegangsticket gratis gebruik maken van alle vervoersmiddelen van De Lijn om naar de site en terug te geraken op de dag van het evenement. De Lijn zorgt voor voldoende aanbod zodat grote aantallen bezoekers comfortabel het openbaar vervoer kunnen nemen van en naar evenementen. Per evenement bekijken ze samen waar er nog extra aanbod nodig is.

Foto: standaard.be

Ruimtelijk uitvoeringsplan Pelikaanstraat definitief vastgesteld

De stad wil de omgeving van de Pelikaanstraat vernieuwen om ruimte te bieden voor wonen, werken en recreatie op een duurzame manier. Hiervoor wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgesteld. Het college legt de definitieve vaststelling daarvan nu ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

In de Pelikaanstraat en omgeving zijn veel gebouwen verouderd en ligt er een groot braakliggend terrein. De stad wil deze wijk aan het station Antwerpen-Centraal omvormen tot een leefbare en levendige locatie waar er behalve voor kantoren ook ruimte is voor functies als wonen, handel, voorzieningen, recreatie en publiek groen.  

Opheffen BPA Pelikaanstraat

Het huidig geldende Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) vormt bij het vernieuwen van de wijk een beperkende factor. Het is verouderd en te veel gericht op kantoorontwikkeling. Vandaag is de vraag naar kantoren eerder laag, waardoor de vernieuwing van bestaande gebouwen en het bebouwen van het grote braakliggende perceel niet op gang komt. Om de herontwikkelingen in deze belangrijke stationsomgeving mogelijk te maken en te sturen, maakt de stad werk van het RUP Pelikaanstraat.

Het gebied waar dit RUP over gaat, maakt deel uit van de diamantwijk en wordt begrensd door de Rijfstraat in het noorden, de Vestingsstraat en de Pelikaanstraat in het oosten, de Lange Kievitstraat in het zuiden en de Lange Herentalsestraat, Schupstraat en Hoveniersstraat in het westen.

Flexibele bebouwing en meer openbare ruimte

Het ruimtelijke uitvoeringsplan biedt een evenwicht tussen kantoren, wonen, handel, voorzieningen, recreatie en groen. Om vernieuwing in de wijk te stimuleren wordt er voldoende flexibiliteit ingebouwd, maar tegelijkertijd duidelijke richtlijnen vastgelegd. Zo bepaalt het RUP bijvoorbeeld dat gebouwen makkelijker van invulling kunnen veranderen, waardoor verschillende (toekomstige) invullingen mogelijk worden. Naast de duidelijke voorschriften in dit RUP waakt de stadsbouwmeester bij elke ontwikkeling over de ruimtelijke kwaliteit, duurzame ontwikkeling, levendigheid en leefbaarheid.

Met duurzaamheidsmaatregelen wil de stad zich wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en de wijk veerkrachtiger maken. Nieuwe bebouwing moet gebruikmaken van duurzame materialen. De woonkwaliteit wordt onder andere verbeterd door elke woning toegang te geven tot groene hoven. Bij het ontwikkelen van het braakliggend terrein moeten er binnenplekken met groen komen die overdag publiek toegankelijk zijn. Zo komt er een betere verhouding tussen het aantal woningen en open ruimte in de omgeving. Op het braakliggend terrein worden kwalitatieve trage verbindingen voor voetgangers en fietsers voorzien, om de wijk beter te verbinden met de omgeving en deze vormen van mobiliteit te stimuleren.

Definitieve vaststelling

De adviezen en bezwaarschriften van het openbaar onderzoek werden verwerkt en het ontwerp werd aangepast. Zo is de maximale bouwhoogte rondom de publiek toegankelijke hoven verlaagd, om meer licht toe te laten op deze plaatsen en een betere luchtdoorstroming te voorzien. Daarnaast wordt nu verder gegaan in de ambitie om groen te realiseren op de binnenplekken. Per 150 m² moet minstens één grote boom geplant worden. De trage verbindingen voor wandelaars en fietsers komen in openlucht. Enkel de verplichte verbinding tussen de Lange Kievitstraat en de pleinen mag nog overdekt worden. De minimale breedtes van alle verbindingen worden in het RUP bepaald.

Nieuwe lokalen voor scouts en City Pirates in Bouckenborghpark

De huidige lokalen van scoutsgroep 4de Sint-Joris Meisjesgidsen en van voetbalvereniging City Pirates in en aan het Bouckenborghpark in Merksem zijn verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse vereisten. Daarom investeert de stad in een nieuwbouw en worden de oude gebouwen gesloopt. De werken starten midden 2024.

In de toekomst vervangt een volledig nieuw gebouw de huidige lokalen van de scoutsgroep (naast het kasteel) en de kleedkamers en cafetaria van de voetbalclub (ten noorden van het park). Het programma van eisen voor het ontwerp is opgesteld in overleg met de dienst Jeugd en Sporting A en de twee verenigingen.

De nieuwbouw komt op de locatie van de huidige kleedkamers en cafetaria. De plek van het oude jeugdgebouw zal na de afbraak terug deel uitmaken van het park.

Momenteel bereidt AG Vespa de sloop en het nieuwbouwproject voor. In mei wordt een architectenbureau aangesteld om een ontwerp uit te werken. Verloopt alles volgens plan, dan gaat AG Vespa eind 2023 op zoek naar een aannemer, zodat de werken midden 2024 kunnen starten. Het is de bedoeling dat zowel de jeugd- als voetbalwerking zo weinig mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden.

Foto: gva.be

Strooidiensten paraat voor de sneeuw

Er wordt donderdag en vrijdag sneeuw voorspeld en de temperaturen gaan in de loop van donderdagnacht onder het vriespunt waardoor de wegen en fietspaden glad kunnen zijn. De strooidiensten staan paraat om uit te rijden met zout en pekel om de rijwegen en fietspaden veilig te houden. De bewoners wordt gevraagd om het voetpad voor hun woning veilig te houden.

Er wordt deze nacht wintertype rood algemeen verwacht waardoor de strooidiensten de bruggen, op- en afritten, grote invalswegen, spoeddiensten, grote wijkwegen, de routes van het openbaar vervoer, kleinere wijkwegen en fietspaden sneeuwvrij houden.

Inzet van de stad

 • De stad heeft in totaal 1200 ton zout en 105.000 liter pekel in voorraad om te strooien via 26 strooiwagens en veel medewerkers die manueel bijstrooien op gladde plaatsen in de stad. Ook de voetpaden voor en rond stadsgebouwen worden sneeuw- en ijzelvrij gemaakt door de stadsdiensten.
 • De stad heeft 9 nieuwe voertuigen aangekocht die vooral ingezet worden om de fietspaden sneeuw- en ijzelvrij te maken.
 • Op alle Antwerpse marktpleinen staan er zoutkisten. Die kunnen marktkramers en winkeliers gebruiken om de omgeving rond hun marktkraam of winkel begaanbaar te maken.
 • Het Havenbedrijf Antwerpen draagt zorg voor de fiets- en voetpaden en de wegen in het havengebied.

Bewoners dragen hun steentje bij

Naast de inspanningen van de stad en andere diensten is elke bewoner verplicht om de stoep voor zijn deur proper en veilig te houden, zodat buren en voorbijgangers zonder ongelukken op hun bestemming geraken.

Klik hier voor meer informatie over hoe burgers zelf een steentje moeten bijdragen en de service voor 75-plussers.

Meer info

Meer informatie over de aanpak van de stad en het sneeuw- en ijzelplan dat hiervoor is opgesteld is te vinden op de www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Stad geeft premies voor verwijdering asbest

Wie in Antwerpen asbest in leidingisolatie of vloerbekleding wil laten verwijderen, of deze materialen wil laten testen op asbest, kan zich vanaf 1 april opnieuw kandidaat stellen voor een premie. Deelnemers krijgen een lagere factuur, zonder eerst een bedrag te moeten voorschieten. De stad wil op deze manier Antwerpenaars motiveren om gevaarlijke asbesttoepassingen te verwijderen.

Veel woningen in Antwerpen bevatten asbest, zeker als ze voor 2001 werden gebouwd. Asbest is schadelijk voor de gezondheid, maar niet altijd duidelijk te herkennen. Daarom wil de stad Antwerpenaars helpen om asbest te herkennen en veilig te laten verwijderen.

Premie voor testen en verwijderen van asbest

Wanneer deelnemers zich kandidaat stellen voor het testen op asbest, komt er eerst een deskundige langs. Die expert laat een staal van de leidingisolatie en/of vloerbekleding analyseren in een labo. Indien er effectief asbest wordt aangetroffen, kiest de eigenaar van de woning een aannemer die meedoet met het project en vraagt hij de premie aan. De aannemer verwijdert het asbest vervolgens op een veilige manier.

Deelnemers krijgen korting op de kost van de staalname, ook als er geen asbest wordt gevonden. Voor het verwijderen van het asbest kan de premie tot de helft van de kostprijs bedragen, met een maximum van 5000 euro exclusief btw. Voor een gemeenschappelijke stookinstallatie in appartementsgebouwen bedraagt de korting maximaal 7000 euro exclusief btw.

In 2020 schreven 696 deelnemers zich in en werd al op 162 plaatsen asbest verwijderd.

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 1 april tot en met 30 september 2022 kandidaat stellen via www.antwerpen.be/asbest. Wie extra advies wil, kan een afspraak maken in een woonkantoor.

Asbest aan huis ophalen

Bewoners kunnen er ook voor kiezen om zelf hun asbest veilig te verwijderen. Hiervoor kunnen ze grote asbestzakken en veiligheidskledij bestellen. Een erkende ophaler komt het asbest dan aan huis ophalen. Het gaat dan om asbest dat, rekening houdend met de nodige veiligheidsmaatregelen, veilig kan worden verwijderd.

Ook dit kan aan een verminderd tarief. Geïnteresseerden vragen een ophaling aan via www.antwerpen.be/asbest.

De stad werkt voor deze projecten samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en krijgt middelen van de Vlaamse overheid.

Foto: nieuwsblad.be

Pleinpret, gratis en open aanbod voor kinderen op 5 pleintjes

In de paasvakantie trekt district Antwerpen naar de pleintjes. Alle kinderen kunnen gratis deelnemen aan leuke activiteiten. Samen knutselen of spelletjes doen? Tijdens de paasvakantie zijn kinderen welkom voor te gekke activiteiten.

Enthousiaste monitoren rijden elke dag naar een ander plein, met een bakfiets vol spelmateriaal. Tussen 13 en 16 uur kunnen alle kinderen aansluiten voor sport- en spelplezier.

In de eerste week van de paasvakantie vind je Pleinpret op deze locaties:

 • Maandag 4 april | Speeltuin Prekersstraat (binnenplein)
 • Dinsdag 5 april | Willibrordusplein
 • Woensdag 6 april | Plein Haantjeslei
 • Donderdag 7 april | Speeltuin Julius Vuylstekelaan
 • Vrijdag 8 april | Jan Ligthartplein

Nieuw reglement voor autodelen

Antwerpen krijgt een nieuw reglement voor autodelen. Dat gaat in vanaf 4 april en bevat nieuwe regels voor zowel commercieel als particulier autodelen. Die gaan over het delen van data, emissienormen, erkenningsvoorwaarden en parkeervergunningen. Bedoeling is de bijdrage van autodelen aan de modal shift en het verduurzamen van de mobiliteit aan te moedigen.

Autodelen neemt tegenwoordig een zeer hoge vlucht. Zo is op het Antwerpse grondgebied het aantal gebruikers van commercieel autodelen de laatste vijf jaar meer dan vertienvoudigd, van 3000 naar 40.000 gebruikers. Door deze forse groei waren de regels aan een update en uitbreiding toe. Daarom maakte de stad een nieuw, specifiek reglement op, dat ingaat op 4 april.

Nieuwe regels voor commercieel en coöperatief autodelen

Bij commercieel autodelen stelt een commerciële organisatie wagens beschikbaar aan haar leden, al dan niet tegen betaling. Bij coöperatief autodelen is er een groep van mensen mede-eigenaar van een coöperatie die in wagens voorziet die alle leden kunnen gebruiken. In de nieuwe erkennings- en werkingsvoorwaarden voor commerciële en coöperatieve autodeelorganisaties besteedt de stad extra aandacht aan het delen van data over de beschikbaarheid, het gebruik en de spreiding van de deelwagens.

De stad bepaalde ook voorwaarden over het inzetten van emissieloze deelwagens. Zo moeten nieuwe commerciële en coöperatieve autodeelorganisaties die vanaf 1 juli 2023 erkend worden, meteen beschikken over een volledig emissieloze vloot. Van de organisaties die tussen nu en die datum erkend worden, mogen de bijkomende wagens vanaf 2025 enkel nog emissieloos zijn; vanaf 2028 geldt dat voor hun volledige vloot.  

Nieuwe regels voor particulier autodelen

Bij particulier autodelen gebruiken verschillende personen een of meerdere deelwagens, die op naam staan van één of meerdere eigenaars.

In het huidig reglement waren er geen erkenningsvoorwaarden bepaald voor particuliere autodeelorganisaties, terwijl er wel meerdere actief zijn in Antwerpen. In het nieuwe reglement is dat wel zo, waardoor de stad nog beter zal kunnen samenwerken met dit soort autodeelorganisaties.

Een andere nieuwigheid is de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden bedrijfs- of salariswagens te delen.

Voor de aanvraag van een parkeervergunning voor particuliere autodelers kijkt het nieuwe reglement voornamelijk naar het aantal leden, en of de groep al dan niet is aangesloten bij een erkende organisatie. Voor de autodeelgroepen die aangesloten zijn bij een erkende  organisatie zijn volgende nieuwe regels van toepassing:

 • Gesloten autodeelgroepen met minimaal vier leden:
  • krijgen een parkeervergunning voor alle bewonerszones waar de leden gedomicilieerd zijn en
  • mogen de autodeelplaatsen binnen deze zones gebruiken.
 • Open autodeelgroepen met minimaal 50 leden:
  • krijgen een parkeervergunning voor alle bewonerszones in de stad Antwerpen en
  • mogen alle autodeelplaatsen gebruiken.

Bewoners die een wagen delen met 2 of 3 of grotere groepen die niet zijn aangesloten bij een erkende autodeelorganisatie krijgen volgens het nieuwe reglement een parkeervergunning voor maximaal 2 bewonerszones waar de leden gedomicilieerd zijn en mogen geen autodeelplaatsen gebruiken.

Particuliere autodelers kunnen een parkeervergunning aanvragen via www.parkereninantwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link. De nieuwe regels voor particulier autodelen gelden vanaf 4 april voor alle nieuwe aanvragen en voor bestaande vergunningen die vernieuwd worden.

Extra inzet op slimme autodeelplaatsen

Stad Antwerpen zal in de toekomst overigens ook extra inzetten op slimme autodeelplaatsen. Dat zijn locaties met meerdere autodeelplaatsen die door alle autodelers gebruikt kunnen worden, en dus niet voorbestemd zijn voor één specifieke organisatie. Het toekomstig gebruik van slimme autodeelplaatsen zal worden geregeld volgens een transitieplan dat in een latere fase wordt opgesteld.

Foto: hln.be

Burgerbegroting: bewoners kiezen voor vergroening

 

Voor de negende keer kozen de inwoners van district Antwerpen hun favoriete thema’s. De vernieuwde Burgerbegroting maakte het mogelijk om er ineens 1,4 miljoen euro over te verdelen. Zo beslisten alle stemmers samen over 10 procent van het volledige jaarbudget van het district. De populairste thema’s zijn 'Groen in straten en op pleinen' en 'Meer bomen'.

Zo’n 1000 inwoners van district Antwerpen kozen de afgelopen weken hun 5 favoriete thema’s uit een lijst van 30 thema’s en verdeelden er maar liefst 1,4 miljoen euro over. Stemmen kon zowel online als tijdens de officiële kick-off op zondag 27 maart in zaal Horta. Daarnaast ging de Burgerbegroting op bezoek bij lokale bewonersgroepen en organisaties, om zoveel mogelijk stemmen te horen. De nadruk lag hierbij op Luchtbal.

Tijdens de feestelijke kick-off konden bezoekers in een reeks speeddates alle thema’s met elkaar bespreken en zo de belangrijkste bepalen. In onderlinge dialoog en met pokerchips koppelden ze er nadien budgetten aan.

Alle stemmen zijn nu opgeteld. Dit zijn de gekozen 5 thema’s en de toegekende bedragen:

 • Groen in straten en op pleinen, 429.866 euro
 • Meer bomen, 304.860 euro
 • Ontharden, 257.962 euro
 • Tuinstraten en experimenteel groen,  46.902 euro
 • Fietsvriendelijke straten, 360.410 euro

Op naar stap 2: ideeën indienen

Nu de thema’s gekozen zijn en de bedragen verdeeld zijn, gaat de volgende stap van de Burgerbegroting van start: de ideeënronde. Iedereen kan vanaf 1 april ideeën indienen via www.burgerbegroting.be. Een idee moet passen binnen een van de 5 thema’s en de gekozen bedragen, en kan ingediend worden tot en met zondag 15 mei 2022.

In september kiezen de inwoners vervolgens welke ideeën effectief geld krijgen, dit doen ze zowel online als op het Burgerbegrotingfestival. Alle info is te vinden op www.burgerbegroting.be.

Foto: burgerbegroting.be

Stad zet in op groene en klimaatvriendelijke scholen

Stad Antwerpen zet ook in 2022 verder in op de vergroening van schoolpleinen en speelplaatsen en ze verdubbelt de subsidies voor scholen om klimaatbewuste maatregelen te nemen binnen het project Ecoscholen. Enerzijds plant de groendienst bomen en extra groen op de schoolpleinen en zorgt de stad zo voor ontharding van de huidige speelplaatsen. Anderzijds volgen scholen ook een klimaattraject waarbij ze een klimaatwerking uitbouwen. Met deze maatregelen zorgt de stad voor een groene make-over van schoolpleinen en verlaagt ze de drempel voor scholen om klimaatbewuste acties te ondernemen. Deze collegebeslissing moet in april nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Vergroening speelplaatsen

Dit jaar komt de groendienst van stad Antwerpen langs bij enkele scholen voor een groene make-over, samen goed voor meer dan 300 m² aan vergroend en onthard schoolplein. De Academie Berchem, de stedelijke kleuterschool De Wereldreiziger en het Stedelijk Lyceum Lamorinière komen dit voorjaar aan bod. In het najaar is het de beurt aan stedelijke basisschool De Kleine Stad.

Op de speelplaats van het Stedelijk Lyceum Lamorinière komen er bomen en vruchtdragende klimplanten voor de pluktuin. Op die manier onthardt de stad ruim 80 m² van het schoolplein waardoor regenwater beter kan infiltreren in de ondergrond. De aanleg van al dat groen zorgt voor verkoeling, betere luchtkwaliteit en het dempt omgevingsgeluiden. Ook kunnen binnen de opleiding 'Voeding en Horeca' de vruchten en kruiden aangewend worden tijdens de praktijklessen.

Ecoscholen

Naast het vergroenen van de speelplaats volgen scholen ook een klimaattraject waarbij ze een klimaatwerking uitbouwen. De stad verdubbelt in het kader hiervan haar subsidies en verlaagt zo de drempel voor scholen om klimaatbewuste maatregelen te nemen. Binnen een klimaattraject worden nu al 19 scholen ondersteund die met alle leerlingen en leerkrachten willen werken aan een klimaatrobuuste natuurspeelplaats en een klimaatwerking willen opzetten. Het gaat hier niet alleen over vergroening, maar ook over andere klimaatgevoelige thema’s zoals natuur en water, klimaatsensibilisering, duurzame en gezonde voeding, duurzame mobiliteit of energie en luchtkwaliteit. Nieuw in het rijtje is het thema gezond binnenklimaat. Scholen kiezen zelf de thema’s waarop ze willen focussen. De stad voorziet coaching en een subsidie die nu wordt verdubbeld tot 30.000 euro.

Coaching en begeleiding

Een school kan instappen in een klimaattraject door een startadvies aan te vragen. Een adviseur van het Ecohuis brengt de situatie in kaart, informeert en adviseert. Elke Ecoschool krijgt gedurende drie jaar intensieve begeleiding en coaching om haar visie om te zetten in een concreet actieplan. Na die drie jaar kan de school haar werking zelfstandig verderzetten. Stad Antwerpen werkt hiervoor samen met Milieu Op School Antwerpen (MOS) en externe experten waar nodig.

Een Ecoschool kan haar actieplan opbouwen rond twee pijlers. Enerzijds is er een klimaatbewust plan dat maatregelen omvat om de CO2-impact te verkleinen en werkt op gedragsverandering bij leerlingen, leerkrachten en omgeving. Een school kan ook gaan voor een klimaatrobuuste aanpak waarbij ze een natuurspeelplaats, groendak of geveltuin aanlegt en zo werkt rond natuur en water. Ook hier is bewustwording een belangrijk aspect.

De Neerlandschool in Wilrijk is één van die deelnemende scholen en maakte werk van een klimaatrobuuste schoolspeelplaats. 450 m² van de speelplaats werd onthard, er kwamen regenwaterputten, speelse infiltratiegrachten, een regenwaterpomp om met water te spelen en een wadi waar overtollig regenwater zich in kan verzamelen. De kinderen genieten nu ook van meer uitdaging en spelvariatie op de speelplaats, wat zorgt voor meer sociaal spel en minder ruzies. Leerlingen, ouders en leerkrachten plantten ook nieuwe bomen, struiken en planten.

Scholen die interesse hebben in een klimaattraject, kunnen een startgesprek aangaan met de stad. Meer informatie vinden ze op www.antwerpenvoorklimaat.be/ecoscholen.

Geïnteresseerden kunnen de Neerlandschool en twee andere scholen met natuurspeelplaats ook bezoeken tijdens de Openschooltuinendag op woensdag 18 mei.

Tijdelijke sluiting dansgelegenheid Kaasrui

De burgemeester besliste om een dansgelegenheid in de Kaasrui te sluiten wegens verschillende zware geweldincidenten. De zaak blijft al zeker gedurende twee weken dicht, van maandag 28 maart tot en met zondag 10 april 2022.

In een dansgelegenheid aan de Kaasrui stelde de politie op korte tijd drie zwaarwichtige geweldincidenten vast, waarbij telkens het beveiligingspersoneel betrokken was. De slachtoffers van deze incidenten liepen ernstige fysieke letsels op toen ze werden buiten gezet door de portiers. Daarnaast mag ook het psychisch trauma niet over het hoofd worden gezien. Deze drie incidenten tonen duidelijk aan dat het veiligheidspersoneel van de dansgelegenheid buitenproportionele agressie en geweld tegen hun klanten gebruikt. Bovendien heeft de politie tijdens een controle een portier aangehouden omdat hij geseind stond voor twee bevelen tot gevangenneming. Door beroep te doen op portiers die niet voldoen aan de wettelijke vereisten in plaats van op legale portiers, is er een acuut gevaar voor de openbare veiligheid.

Uit het geheel van de ontvangen meldingen en de vaststellingen van de politie, blijkt dat de uitbating van de dansgelegenheid aan de Kaasrui momenteel en ook in de toekomst verstoring van de openbare veiligheid kan veroorzaken. Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, individuele maatregelen kan treffen als de openbare veiligheid in het gedrang komt, besliste hij de dansgelegenheid tijdelijk te sluiten voor een termijn van twee weken, tot en met zondag 10 april 2022.

Bovendien mag de zaak na deze sluiting enkel opnieuw open als er bewijs geleverd kan worden dat minstens twee bewakingsagenten, die voldoen aan de geldende wetgeving, aangesteld zijn. Als bij toekomstige controles zou blijken dat de wetgeving niet wordt nageleefd, bijvoorbeeld omdat er bewakingsopdrachten worden uitgevoerd door personeel dat niet voldoet aan de wettelijke bepalingen, mag de politie de zaak onmiddellijk ontruimen en sluiten.